Adatvédelem

Kosár tartalma (0)

Lenkey család szőlészete és pincészete

Adatvédelmi Szabályzat

A Lenkey és Társa Kft. jelen szabályzatban („Szabályzat”) rögzítetteknek megfelelően különös figyelmet szentel az adatvédelemnek. Eljárásaink a vonatkozó magyar, adatvédelmi jogszabályoknak és jelen Szabályzatnak megfelelnek.

Megrendelése teljesítéséhez, illetve az ebből fakadó számlázás teljesítéséhez bizonyos személyes adatokra – mint pl. név, lakcím, telefonszám, hitel- vagy bankkártyaszám, stb. – van szükségünk. Azáltal, hogy személyes adatait a rendelkezésünkre bocsátja, tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatainak a Lenkey és Társa Kft által a jelen Szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő kezeléséhez.

Nem vállalunk felelősséget az Ön által szolgáltatott adatok tévességéből vagy hiányosságából eredő károkért.

Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy az Öntől származó személyes adatot megosztjuk kapcsolt vállalkozásainkkal. Személyes adatainak átadásakor Ön tudomásul veszi, hogy ezáltal egyben ahhoz is hozzájárul, hogy személyes adatait a kapcsolt vállalkozásainknak továbbítsuk.

Amennyiben üzleti tevékenységünket a jövőben bármikor harmadik személynek értékesítjük, akkor az Ön személyes adatait az üzleti tevékenység zavartalan folytatása érdekében továbbadhatjuk.

Az Ön adatait az illetékes hatóságoknak vagy bíróságnak csak azok megkeresésére, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt esetekben adjuk ki.

Személyes adatait kizárólag a megbízás keretén belül kezeljük és azokat arra illetéktelen személyek részére nem adjuk ki.

A személyes adataihoz csak azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek erre a fentiekben meghatározott célokból van szükségük.

Az Ön személyes adatait az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása nélkül marketing célokra nem használjuk fel.

Személyes adataival kapcsolatos jogainak sérelme esetén bírósághoz, illetve az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

Személyes adatait a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig, illetve a vonatkozó jogszabályok által előírt ideig kezeljük, valamint őrizzük meg.